Aktualne cene
Zaradi konstantnih podražitev surovin na trgu vas prosimo, da preverite veljavnost cen artiklov pri dobaviteljih opreme.
Z Januarjem 2023 smo morali dvigniti tudi urno postavko za montažna dela na 24,00eur.

Košarica

 

Za lažje preverjanje cen in pomoč pri izdelavi kalkulacij smo ločili DELO in MATERIAL v dve koloni
ter dodali kolono NU (normative), ki se množijo z višino urne postavke monterja (v našem primeru 24,00 €),
razen kjer so montažna dela ocenjena s strani dobaviteljev (primer: univerzalno ožičenje,
optične inštalacije in tehnično varovanje). 
Nova aplikacija EKOT 2022 pa omogoča nabiranje artiklov v ponudbeni popis (košarico) in izvoz v lastno
excelovo mapo. V excelovi mapi lahko poljubno spreminjamo pribitek / odbitek na material in višino urne postavke za montažna dela.  

 

Pred vsakim poglavjem ponujene opreme smo dodali kontaktne podatke od dobavitelja opreme
(telefon, fax, e-pošta, spletna stran), ki so na CD-ju in spletu povezani s hiperpovezavo za hitrejšo
vzpostavitev kontaktov.

 

Navodila za uporabo>

 

Programiranje: Infomedia, oblikovanje: Mihart