Več o aplikaciji Ekot

Zakaj spletna aplikacija Ekot

Aplikacija Ekot je nastala iz potrebe elektro inštalaterjev in projektantov po enotni bazi artiklov, materialov, dobaviteljev in cen. Cenike sicer lahko dobimo pri različnih ponudnikih, nikjer pa ni bilo mogoče dobiti materialov z normativi in stroški montažnih del. Zaradi kratkih končnih rokov za izvedbo ponudbenega predračuna se izvajalci velikokrat soočajo s težko odločitvijo, ko je potrebno podati oceno, posebno če nimajo pridobljenih ponudb od posameznih dobaviteljev opreme. Takrat je pomembno, da se pri hitri oceni odločimo pravilno, saj so odstopanja lahko usodna pri pridobivanju pogodbenih del.

V aplikaciji Ekot smo združili materiale z normativi in stroški montažnih del. Ekot vsebuje več kot 45.000 cen izdelkov z vsemi parametri, 280 proizvajalcev in 130 dobaviteljev elektro opreme. Uporabnika vodi po posameznih področjih, kjer hitro najde prodajne cene opreme in montažnih del ter preveri normative.

Spletna aplikacija Ekot je edinstven elektro inštalaterski pripomoček v Sloveniji, ki pomaga tako manjšim elektro inštalaterskim podjetjem kot tudi projektantom, z njo pa lahko hitro in enostavno pripravite popis in ponudbo vse od enostanovanjske hiše do javnega naročila. (ob strani gumb Preizkusi aplikacijo Ekot)

Kako je nastala aplikacija Ekot

Kot kalkulant - tehnolog sem porabil na tisoče ur za iskanje, analizo in urejanje podatkov za pripravo elektro inštalacijskih ponudb iz različnih virov. Neposredno sem sodeloval pri izdelavi elektro instalacijskih ponudb ter podrobnih pogodbenih analiz materialov in montažnih del. Nabiranje tovrstnih izkušenj je možno samo preko velikih projektov, kjer se vzpostavijo poslovne vezi tako z dobavitelji opreme in projektanti kot tudi z investitorji in naročniki pogodbenih del.

Tako je začela nastajati lastna baza podatkov o artiklih, cenah, popustih in dobaviteljih. Posebej smo oblikovali in redno posodabljali normative, ki so ključni pri izdelavi vsake ponudbe.

V prvi fazi razvoja smo bazo ponudili v obliki knjige s preko 650 stranmi in v obliki CD-ja. Upoštevali smo sugestije domačih proizvajalcev in uvoznikov elektroinštalacijske opreme, ki so sodelovali pri oblikovanju popisov. Pri razvoju projekta so nas podprli pri Elektrotehniški zvezi Slovenije, kjer so prepoznali pomen pridobitve za elektroinštalatersko panogo. V podporo sta nam bili tudi Obrtna zbornica Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije. Popise smo sestavili glede na izdelavo projektov, da bi poenostavili delo z aplikacijo.

Projekt Ekot so svojim članom predstavili v:

 • Elektrotehniški zvezi Slovenije (EZS)
 • Obrtna zbornica Slovenije (OZS)
 • Inženirska zbornica Slovenije (IZS)
 • Društvo vzdrževalcev Slovenije (DVS)
 • Društvo avtomatičarjev Slovenije (DAS)
 • Predstavitev v reviji Svet mehatronike (od leta 2015 do 2023)

Uporabniki so knjigo in CD sprejeli z zelo dobrim odzivom, želeli pa so, da bazo preselimo na splet,
kjer bo uporaba še hitrejša in bolj dinamična. V letu 2014 smo z razvojnim partnerjem Infomedijo,
bazo podatkov razvili v napredno spletno aplikacijo z večnivojskimi iskalniki in excelovo datoteko
za lastne popise. Trenutni skrbnik aplikacije EKOT je podjetje HSI d.o.o. iz Novega mesta, ki skrbijo, 
da aplikacija poteka brezhibno 24 ur na dan, oblikovalci pa so poskrbeli, da je pregledna in prijazna za uporabo.

Sestava aplikacije Ekot

Popisi so oblikovno in vsebinsko prilagojeni izdelavi projektov, da bi poenostavili delo z aplikacijo.
Za lažje preverjanje cen smo poleg navedbe dobavitelja opreme priložili tudi podatke o proizvajalcu
ali uvozniku navedene opreme (telefon, fax, e-pošta, spletna stran). Kontakti so v aplikaciji povezani
s hiperpovezavo do želene e-pošte ali spletne strani vsakega navedenega dobavitelja opreme. Za vsak segment opreme, ki ga ponuja dobavitelj, so navedeni ponudbeni pogoji, kar je pri izdelavi ponudbe izredno pomembno.

Spletna aplikacija Ekot omogoča:

 • iskanje po artiklih,
 • iskanje po kategorijah oziroma področjih,
 • iskanje po dobaviteljih,
 • iskanje po proizvajalcih.

Artikli so prikazani z vsemi parametri:

 • naziv skozi tip artikla,
 • enota mere,
 • cena materiala,
 • projektni popust,
 • norma (NU),
 • cena dela,
 • skupaj (D+M),
 • dobavitelj,
 • proizvajalec,
 • povezava na spletne strani dobaviteljev/proizvajalcev s tehničnimi karakteristikami.

Opombe:
Pri kategorijah in artiklih lahko pregledujete opombe, kjer so navedene informacije o karakteristikah in konfiguraciji posamezne opreme. To lahko pomembno vpliva pri pripravi ponudbe.

Kalkulacijska osnova zajema:

 • bruto cene vseh materialov, brez morebitnih pribitkov in popustov (razen, kjer je to navedeno drugače, glej Ponudbene pogoje pri vsakem dobavitelju opreme v aplikaciji)
 • upoštevana višina urne postavke za montažna dela znaša 24,00 Eur, ki je statistično
  največkrat uporabljena v zadnjem letu pri srednje velikih objektih za srednje/manjša podjetja
  do cca 20 zaposlenih,
 • upoštevani normativi za montažo materialov, ki sestavljajo aplikacijo Ekot, so predvideni za maksimalno višino 3,5 m. Za večje višine je potrebno povečati faktor norme za 10 odstotkov
  po metru višine (glej normative iz junija 2003 in 2014, Obrtna zbornica Slovenije).

Kalkulacijska osnova ne zajema:

 • cene materialov ne zajemajo DDV-ja,
 • cene materialov ne zajemajo morebitnih pribitkov,
 • cene dela ne zajemajo parametriranja in zagona posameznih naprav
  (razen, kjer je to izrecno navedeno),
 • cene dela in materialov ne zajemajo stroškov nadzora nad montažo naprav.

Struktura skupne cene za posamezne postavke je prikazana ločeno za material in za delo:

 • MATERIAL: Upoštevane bruto cene večina artiklov (razen, kjer je drugače navedeno z opombo),
 • NORMATIV (NU - norma ure): Norma ura je določena na osnovi normativov izdanih pri OZS (junij 2003) in lastnih izkušenj pri pripravi ponudb,
 • DELO: Produkt zmnožka norma ure in višina urne postavke (v našem primeru 25,00 Eur),
 • SKUPAJ: Vsota seštevka materiala in dela pri vseh postavkah.

Cene dela:
Kjer so pri ceni dela upoštevane višje urne postavke kot 25,00 Eur, jih je predlagal dobavitelj sam (primer univerzalnega ožičenja in tehničnega varovanja). Kjer manjkajo norma ure, montaža pa je ocenjena, smo upoštevali predlog dobaviteljev.

Upoštevane cene materialov so oblikovane in pridobljene od proizvajalcev in dobaviteljev opreme
v času od marca do oktobra 2013 (dopolnitev 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.. do 2023..).  Materiali, kjer so cene narasle največ, so povezani s tečajem bakra na borzi, zato smo upoštevali enako vrednost pri vseh dobaviteljih.

Upoštevane cene bakrenih kablov so izračunane po tečaju LME
za Cu = 7.756€/kg (November 2023).

Upoštevane cene aluminijskih kablov so izračunane po tečaju LME
za Al = 2.283€/kg (November 2023).

Normativi

Baza Ekot vsebuje popoln seznam normativov za elektroinštalacijska dela. Normativi so usklajeni
z normativi Obrtne zbornice Slovenije, ki jih je v letu 2003 izdelal Janez Gorjup ter dodatno korekcijo
leta 2014/ 2015. Na veliko mestih so dopolnjeni na osnovi naših 25-letnih izkušenj pri pripravi ponudb.
V nekaterih primerih so dobavitelji in izvajalci nekaterih segmentov opreme sami sugerirali normativ
za izvedbo.

 

Upoštevani pogoji priprave normativov
* Normativi v aplikaciji Ekot veljajo za optimalne pogoje izvedbe.
* Predvideni so za maksimalno višino 3,5 m.
* Za večje višine je potrebno povečati faktor norme za 10 % po metru višine
   in dodati stroške uporabe dvigal, ki jih najdete v Aplikaciji Ekot v zadnjem poglavju.

V aplikaciji lahko normative iščete po artiklu, dobavitelju ali proizvajalcu. S klikom na želeni artikel
se odpre kosovnica, ki prikazuje ceno, normativ, dobavitelja in povezavo na spletno stran proizvajalca.
V redkih primerih, kjer ni vpisanega normativa, ampak samo stroški montažnega dela, so dobavitelji
sami kreirali ceno.

Normativi pri prikazu artiklov so največja prednost aplikacije Ekot. Nekateri slovenski dobavitelji sicer ponujajo lastne iskalnike po artiklih, vendar brez pripadajočih normativov za te artikle.

 

Ponudbeni pogoji dobaviteljev opreme
Pri vsakem segmentu opreme nekega dobavitelja najdete v opombah tudi njegove ponudbene pogoje. Če izdelujete ponudbo za izredno velike projekte ali količine, svetujemo, da preverite projektne popuste oziroma rabate neposredno pri vsakem dobavitelju opreme, saj se ti popusti lahko razlikujejo od projekta do projekta in bistveno vplivajo na konfiguracije ponudbe in ceno. 

Za majhne količine projektni popusti ne veljajo.

Za vsa dodatna vprašanja, pripombe ali predloge smo dosegljivi na:
GSM: +386 (0)41 229 303 ali po e-mailu: info@ekot si.

Novomont d.o.o.

 

Dostikrat je rok za izvedbo ponudbenega predračuna zelo kratek in pogosto se je dogajalo, da ponudb od posameznih dobaviteljev opreme nismo dobili pravočasno. Bazo Ekot uporabljamo ravno zato, da imamo vse cene na enem mestu in lahko ponudbe izdelamo hitro in natančno.

Savaprojekt d.d.

 

Že več let uporabljamo EKOT in izkazal se je kot koristen pripomoček pri pripravi popisov in projektantskih ocenah.

OMP d.o.o.

 

Ekot uporabljamo zato, ker pridobimo natančne podatke o normativih, prodajne cene in potrebne kontakte, vse to pa z Ekotom tudi preračunamo v excelu v lastno ponudbeno ceno.

Priprava in izdelava aplikacije in spletne strani EKOT 2015

Avtorska in strokovna obdelava: Robert Tomše, Ekot d.o.o.
Programiranje aplikacije: Infomedia d.o.o., Novo mesto
Oblikovanje in izdelava spletne strani: Infomedia d.o.o., Novo mesto
© 2015 EKOT d.o.o., Novo mesto

Ekipa Ekot Več o ekipi Ekot
Avtorska in strokovna obdelava: EKOT d.o.o. Robert Tomše
Tehnični vodja: Infomedia d.o.o. Gregor Nanger
Glavni Programer: Infomedia d.o.o. Matej Krhin
Pomožni programer: Infomedia d.o.o. Uroš Plavec
Pomožni programer: Infomedia d.o.o. Aleš Murn
Oblikovalec: Infomedia d.o.o. Igor Papež
Komunikolog: Infomedia d.o.o. Katarina Simonič

Priprava in izdelava publikacije EKOT 2013/2014

Avtorska in strokovna obdelava: EKOT d.o.o. Robert Tomše
Oblikovanje: MIHART Miha Kržmanc Vrhnika
Prelom strani in priprava za tisk: STUDIO ENOTA Tomaž Grdin Novo mesto
Tisk: Tiskarna Skušek Ljubljana
Naklada: 500 izvodov
© 2013 EKOT d.o.o., Novo mesto

Priprava in izdelava CD zgoščenke EKOT 2013/2014

Avtorska in strokovna obdelava: EKOT d.o.o. Robert Tomše
Oblikovanje: MIHART Miha Kržmanc Vrhnika
Prelom strani in priprava za tisk: STUDIO ENOTA Tomaž Grdin Novo mesto
Tisk: Infomedia d.o.o, InfoTisk Novo mesto
Naklada: 500 izvodov
© 2013 EKOT d.o.o., Novo mesto


 

Vse pravice pridržane.
Brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predalava ali druga uporaba
tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo
v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
EKOT d.o.o. Mestne njive 8, 8000 Novo mesto Tel./Fax: +386 (0)7 33 28 480 GSM: +386 (0)41 229 303

 

Programiranje: Infomedia, oblikovanje: Mihart