Osnovno
84
+DDV / letno
Naroči
 • Iskanje po artiklih
 • Iskanje po dobaviteljih
 • Prikaz artiklov s parametri
 • Normativi
 • Tehnične karakteristike
 • Popusti dobaviteljev
 • Izvoz artiklov v excel
 • Urejanje količin, popustov in cene dela
   
 • Ločen izračun dela in materiala
   

Naročilo osnovnega paketa

Popust pri nakupu:

 • - 2 izvoda 10% popusta
 • - 3 izvodi ali več popust po dogovoru
 

Programiranje: Infomedia, oblikovanje: Mihart